Podatki i pozostałe opłaty w 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko,
Przedsiębiorcy

Dziękuję Państwu za dobrą współpracę w tym trudnym czasie i terminowe regulowanie zobowiązań (podatki od osób fizycznych, opłaty za śmieci, itd.). Budżet Gminy jest w dużej mierze oparty na tych wpływach. Pozwalają one na realizację inwestycji, na które przecież mieszkańcy wszystkich sołectw czekają.

Nic nie stoi jednak w miejscu. Jak sami wiecie wzrastają koszty utrzymania, życia. My jako samorząd także odczuwamy wzrosty cen w każdym aspekcie naszej działalności, zaczynając od wzrostu opłat jakie ponosimy, a na kosztach inwestycji kończąc.

Po wielu dyskusjach i rozmowach, biorąc pod uwagę dalszy rozwój Gminy, utrzymanie dotychczasowego poziomu w zakresie wydatków bieżących, zdecydowaliśmy się na następujące zmiany w podatkach i opłatach na rok 2024:

Podatki

Podatki od nowego roku wzrosną o 10 %. Zmiana ta ma na celu urealnienie kwot wartości, jakie chcemy z tego tytułu uzyskiwać, biorąc pod uwagę inflację i pozostałe koszty. Podatki są ważnym wkładem własnym do zadań inwestycyjnych i ważną częścią naszych dochodów.

Opłata za gospodarowanie odpadami - śmieci

W roku 2024 nie ulegnie ona zmianie. Mimo wzrostu kosztów opłat po kolejnym przetargu nie zdecydowaliśmy się na jej podniesienie. Dzięki działaniom uszczelniającym, jakie przeprowadzamy, stawki pozostaną bez zmian.

Opłata miejscowa

Zdecydowaliśmy się na jej podniesienie od 01.01.2024 r. Opłata będzie wynosić 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Proszę abyście pamiętali o tym od Nowego Roku, pobierając tę opłatę od turystów.
Chcę Was zapewnić, że jest ona w całości ponoszona na działania turystyczne, promocyjne i poprawę infrastruktury turystycznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie na odpowiednim poziomie odśnieżać chodniki, zakupić dodatkowy sprzęt komunalny, utrzymywać trasy biegowe, i podejmować wiele innych działań dzięki którym nasza Gmina staje się bardziej atrakcyjna turystycznie.

Licząc na Wasze zrozumienie, życząc zdrowia, serdecznie pozdrawiam.
Z najlepszymi życzeniami,
Roman Krupa Wójt Gminy Kościelisko

Uchwała w sprawie wysokości podatku od nieruchomości w 2024 r.

Uchwała w sprawie wysokości podatku od środków transportowych w 2024 r.

Uchwała nr XLII/326/22 z 28 listopada 2022 r. dot. gospodarki odpadami

Uchwała nr XLIII/331/22 z 12 grudnia 2022 r. dot. gospodarki odpadami

Uchwała nr LIII/408/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej