Informacja o zmianach dotyczących gospodarowania odpadami

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Kościelisko - część 1, część 2

Uwaga! W związku z naliczaniem wysokości opłat na 2023 rok, w dniach 2 i 3 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości uiszczenia opłaty za odpady komunalne i odbioru etykiet (naklejek na worki). Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie realizacji usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych od dnia 1 sierpnia 2022 r.