Bezpłatny transport na wybory parlamentarne

Drodzy Mieszkańcy,
zgodnie z Art.37 e 94 § 1. USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 - zwanego dalej "transportem do lokalu";
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".
[…]
§ 3. Wyborcy, o którym mowa w § 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
§ 4. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, o którym mowa w § 1, zgłasza właściwemu wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów.

Oznacza to, że zainteresowani wyżej wymienionym transportem, a spełniający warunki wymienione w przepisie powinni do 2 października 2023 roku do godz. 16:00 zgłosić do Urzędu Gminy Kościelisko zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 18 20 23 472 lub na adres komunikacja@gminakoscielisko.pl