Szlak wokół Tatr - partycypacja społeczna

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych dotyczących realizacji 4. etapu budowy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach przygotowywanego polsko-słowackiego projektu z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele:

  • mieszkańców, grup społecznych
  • samorządów lokalnych i regionalnych
  • organizacji turystycznych, w tym rowerowych
  • organizacji pozarządowych związanych z turystyką i rekreacją
  • instytucji zajmujących się promocją produktów turystycznych
  • samorządów gospodarczych branży turystycznej
  • a także osoby specjalizujące się w zakresie turystyki rowerowej oraz rozwoju produktów turystycznych

Osoby zainteresowane problematyką mogą zgłaszać uwagi, pytania, sugestie, propozycje do planowanego zakresu działań i założeń projektu w formie pisemnej na załączonym formularzu za pomocą:

  • poczty tradycyjnej na adres: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, ul. Sobieskiego2, 34-400 Nowy Targ, Polska
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: info@euwt-tatry.eu
  • lub osobiście.

Konsultacje trwają od dnia 07.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r.

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych opublikowane zostanie na stronie internetowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz partnerów projektu w terminie do dnia 28.09.2023 r.

Do pobrania:

PREZENTACJA PROJEKTU - dokument PDF

FORMULARZ UDZIAŁU W KONSULTACJACH - dokument WORD