Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła IV Ogólnopolski Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauk.

Hasło przewodnie konkursu – „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”, ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz o zasadach ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.

Materiały edukacyjne dotyczące tematyki rymowanki dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.03.2023 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie konkursuTUTAJ.