Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert - Profilaktyka 2023

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację zajęć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy oraz dla dzieci i młodzieży szkół gminnych w trakcie trwania roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) w Gminie Kościelisko w 2023 r.

Wyniki konkursu do pobrania - TUTAJ