Nabór na stanowisko animatora boisk Orlik w Kościelisku

Wójt Gminy Kościelisko poszukuje pracownika na stanowisko Animatora Boiska Sportowego Orlik w Kościelisku w okresie od 22 czerwca 2024 r. do 31 października 2024 r.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i formularz) należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ANIMATOR do dnia 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kościelisko (obok wejścia głównego) lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Kościelisko
ul. Nędzy Kubińca 101
34-511 Kościelisko

Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Skuza-Zawadzka pod numerem telefonu 18 20 23 472.

Forma i okres zatrudnienia:
• umowa zlecenie zawarta na czas określony – od 22.06.2024 r. do 31.10.2024 r.
• ilość godzin do przepracowania – średnio 42 h tygodniowo (w okresie lipiec – sierpień) oraz 12 h tygodniowo (w okresie czerwiec, wrzesień – październik)
• praca w godzinach popołudniowych, w okresie lipiec – sierpień codziennie w godz. 15:00 – 21:00; w czerwcu w soboty i niedziele w godz. 15:00 – 21:00, we wrześniu i październiku w soboty i niedziele w godz. 15:00 – 19:00.


I Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora:
1) Ukończony 18 rok życia.
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą.
2) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
3) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.).
2) Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej.
3) Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego.
4) Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
5) Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.
6) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki.
7) Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu, PP.
8) Nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”.
9) Danie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.
10) Doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych.
11) Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnej z ofert.
Kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę z Wójtem Gminy Kościelisko.