10.06.2024 r. - Turniej Debat Oksfordzkich

W poniedziałek, 10 czerwca br. w budynku Urzędu Gminy Kościelisko odbędzie się Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich, organizowany Stowarzyszenie Europe4Youth we współpracy z  Młodzieżową Radą Gminy Kościelisko.

Turniej jest częścią projektu ,,Strefa Wpływu Młodych’’ realizowanego w trzech gminach w Małopolsce, finansowanego ze środków projektu Erasmus+ numer: 2023-1-PL01-KA154-YOU-000145397, zwany dalej „Projektem”.

Czas trwania Turnieju: 10 czerwca 2024 roku w godz. 9:00-15:00.

W Turnieju wezmą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Kościelisko:

- Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie,

- Szkoły Podstawowej im. Kurierów Tatrzańskich w Dzianiszu,

- Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kościelisku.

oraz Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Cele Turnieju:

  • rozwinięcie wśród uczestników umiejętności publicznego przemawiania oraz prowadzenia merytorycznego sporu na argumenty,
  • rozwinięcie wśród uczestników umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia,
  • nauka uczestników syntetyzowania myśli,
  • nauka uczestników radzenia sobie ze stresem,
  • rozwinięcie wśród uczestników zdolności retorycznych, nauka kultury wypowiedzi oraz szacunku do rozmówcy,
  • pogłębienie tematu praw i obowiązków ucznia poprzez eksplorowanie różnych punktów widzenia i argumentów,
  • popularyzacja świadomego uczestnictwa w życiu szkoły we współpracy z pozostałymi uczestnikami tej społeczności.

Zapraszamy do kibicowania uczestnikom!