Zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy Kościelisko dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Gmina Kościelisko w ramach zadania „Kompostowniki dla mieszkańców Gminy Kościelisko” otrzymała 25 tysięcy złotych na zakup kompostowników dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z zasadami naboru - kompostowniki wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub z materiałów naturalnych o minimalnej pojemności 720L - zostaną przekazane mieszkańcom gminy na podstawie umowy użyczenia, a po roku staną się ich własnością.

Dzięki dofinansowaniu przygotowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Gminę Kościelisko zwiększy się udział zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gminy Kościelisko.

Wkrótce zostaną opracowane wytyczne, które będą określały zasady przekazywania mieszkańcom budynków jednorodzinnych kompostowników.