II Wyłożenie Planu Kościelisko

II wyłożenie MPZP Kościelisko

Wójt Gminy Kościelisko zawiadamia o DRUGIM wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu MPZP KOŚCIELISKO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

Dyskusja publiczna 19 lipca 2022 r. godz. 9:00 Urząd Gminy Kościelisko.

Uwagi do projektu planu i prognozy można składać do 29.08.2022 r.

Elektroniczne składanie uwag - TUTAJ

Ogłoszenie wójta o wyłożeniu - TUTAJ

MAPA INTERAKTYWNA

06/30/2022