Podsumowanie przeglądu jednostek OSP na terenie gminy Kościelisko

W dniu 23 września 2022 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem w towarzystwie Komendanta Gminnego Andrzeja Garbulińskiego i sekretarza gminy Mariusza Koperskiego dokonała przeglądu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Kościelisko.

W wyniku przeglądu stwierdzono:
Sprzęt ratowniczy jest sprawny i utrzymany prawidłowo.
Wszystkie samochody strażackie były sprawne.
Stan utrzymania garażów jest na dobrym lub bardzo dobrym poziomie.

Ogólna ocena przygotowania sprzętu ratowniczego i samochodów strażackich wyglądała następująco:
OSP Kościelisko 5
OSP Dzianisz Górny 4,67
OSP Dzianisz Dolny 4,33
OSP Witów 4

Gratulujemy strażakom utrzymywania jednostek na tak dobrym poziomie i ciągłej gotowości bojowej!