Gminne dotacje na wymianę pieców

Gminne dofinansowanie likwidacji pozaklasowych źródeł grzewczych.

Wójt Gminy Kościelisko informuje o uchwale Nr XXXVIII/300/2022 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4.08.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9.08.2022 r., poz. 5376) i możliwości uzyskania dofinansowania wymiany pozaklasowych źródeł grzewczych na urządzenia proekologiczne.

Od 1 kwietnia 2024r. rusza trzecia edycja gminnych dotacji na wymianę kotłów pozaklasowych!

Wnioski można składać od 2 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r. na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kościelisko, w godzinach pracy urzędu. 
W tym roku 1 kwietnia przypada dzień wolny od pracy, w związku z powyższym wnioski będzie można składać od wtorku 2 kwietnia 2024 r.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, a realizowane do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w danym roku w budżetowym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.000,00 zł brutto i nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez wnioskodawcę. Dotacja jest jednorazowa. Dotacja może łączyć się z Programem Czyste Powietrze. Trwałość efektu dotacji 5 lat.

Pomoc dedykowana jest osobom fizycznym, które są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kościelisko oraz nie osiągają z nich żadnych dochodów, w tym z wynajmu i agroturystyki.

Dofinansowanie obejmuje likwidację: kotłów bezklasowych 1, 2, 3, 4 klasy, trzonów kuchennych i pieców kaflowych oraz zakup i montaż kotłów na pellet, kotłów zgazowujących drewno, kotłów na drewno i pellet, pomp ciepła, kotłów gazowych, ogrzewania elektrycznego wraz z niezbędną armaturą i osprzętem. W przypadku pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego koszty kwalifikowane inwestycji mogą obejmować również instalację fotowoltaiczną.

Warunki przyznania dotacji:

1. Złożenie w terminie wniosku o udzielenie dotacji.

2. Podpisanie z Gminą Kościelisko umowy o udzielenie dotacji.

3. Zakup i wymiana źródła grzewczego w okresie określonym w umowie i zgodnie z jej postanowieniami (Uwaga! Termin wystawienia faktur oraz data złomowania kotła nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania umowy z Gminą Kościelisko!), w tym likwidacja w budynku wszystkich pozaklasowych źródeł grzewczych (do 30.10.2024 r.).

Do pobrania:

Uchwała Nr XXXVIII/300/2022 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościelisko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9.08.2022 r., poz. 5376),

Regulamin udzielania dotacji,

Wniosek o udzielenie dotacji - załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych,

Protokół odbioru - załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych,

Wniosek o rozliczenie dotacji - załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych,

Pełnomocnictwo,

Oświadczenie współwłaściciela.

Przydatne linki:

Lista kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Lista zielonych urządzeń i materiałów:

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Więcej informacji:

Ekodoradca, Urząd Gminy Kościelisko, pokój nr 209 lub 109, tel. 18 20 23 482 lub 880 720 070.

10/03/2023