Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2024

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2024 - OGŁOSZENIE