Ogłoszenie o naborze wniosków w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania

Od 28 listopada 2023 r. do 11 grudnia 2023 r. Podhalańska LGD będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na działania niekomercyjne (społeczne), w zakresie wzmacniania tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru.

Pula środków to 58 389,10 euro (=233 556,40 zł po przeliczeniu wg kursu 4 zł)

Grupa docelowa: Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania), Osoby prawne (z wyłączeniem JST), jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. parafie, stowarzyszenia nierejestrowe).

Ogłoszenie o naborze do pobrania TUTAJ

Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami i dokumentacją aplikacyjną na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD w Ludźmierzu przy ul. Jana Pawła II 97, tel. 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl