Zebrania wiejskie w gminie Kościelisko

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysami poszczególnych Sołectw zapraszają Wszystkich Mieszkańców do udziału w Zebraniach Wiejskich, które odbędą się we wrześniu br.

Na zebraniach tradycyjnie już Wójt Gminy Kościelisko opowie o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach, jak również przedstawione zostaną propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz omówione sprawy bieżące, a mieszkańcy będą mogli przedstawić wolne wnioski.

Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem środków m.in. na wymianę kotła i docieplenie budynku będą mieć możliwość zasięgnięcia informacji na ten temat. Podczas spotkań będzie obecny przedstawiciel firmy Expert System Group Krzysztof Jeszke, który zajmuje się kompleksową obsługą wniosków z programu Czyste Powietrze dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców (od napisania wniosku i wyboru wszystkich wykonawców po realizację inwestycji). 

Spotkania odbędą się kolejno:
w budynku Szkoły Podstawowej w Witowie - 3 września 2023 r. (niedziela) o godz. 12:15
w Budynku Wielofunkcyjnym w Dzianiszu - 17 września 2023 r. (niedziela) o godz. 12:15
w budynku Szkoły Podstawowej w Kościelisku - 24 września 2023 r. (niedziela) o godz. 12:15

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
    - wybór przewodniczącego Zebrania,
    - wybór protokolanta.
  2.  Informacja Wójta o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w sołectwie.
  3. Przedstawienie propozycji przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2024 i podjęcie uchwały.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.