29.03.2023 r. - XLVI Sesja Rady Gminy Kościelisko

XLVI Sesja Rady Gminy Kościelisko odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Kościelisko przy ul. Nędzy-Kubińca 101 w Kościelisku.

Porządek obrad do pobrania - TUTAJ

Transmisja obrad - TUTAJ

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, od 16 stycznia 2023 roku
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Kościelisko
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od PKP S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości gminnej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2023
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2040
13. Sprawy bieżące
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad