Nowe terminy na wniosek o 40 zł

UWAGA!!!

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujące okres do dnia wejścia w życie ustawy (do 30 czerwca 2022 roku) składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy (po 1 lipca 2022 roku), składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od 2 lipca do 31 lipca 2022r. składa się do 31 sierpnia 2022r.)

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rozporządzenie - TUTAJ

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - TUTAJ

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania - TUTAJ

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania w okresie od lipca 2022 r. do kwietnia 2023 r. - TUTAJ