Uwaga! Badanie zainteresowania zakupem węgla

Przeprowadzamy badanie zainteresowania zakupem po cenie preferencyjnej wśród gospodarstw domowych w gminie. Prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla (ekogroszek, węgiel gruby, kostka) o kontakt z Urzędem Gminy Kościelisko pod numerami telefonów: 18 20 23 400 i 18 20 23 401.

Zebranie danych pozwoli nam ustalić wstępnie liczbę zainteresowanych gospodarstw na terenie gminy i przygotować się w najbliższym czasie do sprzedaży węgla.

Prosimy o kontakt do 25 października do godz. 15:00.