Zebrania Wiejskie w Gminie Kościelisko

Wójt Gminy Kościelisko wraz z Sołtysami poszczególnych Sołectw zapraszają Wszystkich Mieszkańców do udziału w Zebraniach Wiejskich, które odbędą się w trzy kolejne niedziele marca, od 12 marca począwszy.

Na zebraniach tradycyjnie już Wójt Gminy Kościelisko opowie o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach, jak również zostaną omówione sprawy bieżące, a mieszkańcy będą mogli przedstawić wolne wnioski.

Spotkania odbędą się kolejno:
w Budynku Wielofunkcyjnym w Dzianiszu - 12 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 12:15
w budynku Szkoły Podstawowej w Witowie - 19 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 12:15
w budynku Szkoły Podstawowej w Kościelisku - 26 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 12:15