Wyniki Otwartego Konkursu Ofert - Kultura Fizyczna i Sport

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania z zakresu – Kultury Fizycznej i Sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kościelisko oraz organizacja dla tych dzieci i młodzieży imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2023.

Informacja o wyborze ofert w załączniku - TUTAJ