Za nami I Sesja Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku

W dniu 12 marca 2024 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku.

Pierwszą sesję zwołał i poprowadził Wójt Gminy Kościelisko - Roman Krupa. Na początku spotkania Wójt wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

W skład GRS I kadencji (2024-2027) weszli:

 • Pani Elżbieta Bąk
 • Pani Danuta Bukowska
 • Pan Jan Bukowski
 • Pani Anna Bukowska-Tyrała
 • Pan Krzysztof Ciesielski
 • Pani Jadwiga Jabłońska
 • Pani Maria Krupa
 • Pani Bronisława Kukulak
 • Pani Aleksandra Markielowska-Byrczek
 • Pani Halina Olejniczak
 • Pan Stanisław Polak
 • Pan Władysław Różak
 • Pani Ewa Słodyczka

Następnie wybrane zostało Prezydium Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku w następującym składzie:

Anna Bąk - Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku
Władysław Różak - Wiceprzewodnicząc Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji założonych celów.

Gminna Rada Seniorów w Kościelisku to organ fakultatywny o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Pełni rolę reprezentacji osób powyżej 60. roku życia na terenie gminy. Priorytetem działania Rady jest integracja i wspieranie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Kościelisko. Jej powstanie ma również na celu zwiększenie zainteresowania i zaangażowania seniorów sprawami publicznymi oraz samorządem na poziomie lokalnym. Ponadto ma pomagać władzom samorządowym rozpoznawać potrzeby tej grupy mieszkańców.

Gminna Rada Seniorów w Kościelisku działa na podstawie Statutu, przyjętego Uchwałą nr LIV/414/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku.