Zawiadomienie o kontroli kompostowników

Szanowni Mieszkańcy!
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 27.03.2024 roku, od dnia 17.06.2024r. do 30.11.2024r. upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kościelisko rozpoczną kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399 ze zm.), posiadanie kompostownika i kompostowania odpadów biodegradowalnych podlega kontroli. Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna oraz zostanie spisany protokół pokontrolny.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji a:
a) nie posiada kompostownika przydomowego
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
c) uniemożliwia upoważnionej przez Wójta Gminy Kościelisko osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art., 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Kompostowanie to przyjazny dla środowiska, tani i prosty sposób na pozbywanie się odpadów organicznych, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych, lub kompostownik drewniany, który można wykonać z desek lub belek okorowanych i zaimpregnowanych.

1. Na dnie układa się wysoką na 20 cm warstwę połamanych gałązek tworząc w ten sposób warstwę drenażową umożliwiającą odpływ nadmiaru wody.
2. Następną warstwę tworzymy z zeszłorocznego kompostu lub ziemi ogrodowej.
3. Kolejne warstwy stanowią odpadki przekładane warstwami ziemi lub gałązek.
4. Proces kompostu można wspomóc dodając dżdżownice.

Aby kompostowany materiał uległ procesowi mineralizacji (przemiany w nawóz) konieczne jest przemieszanie kompostu co dwa miesiące, z wyjątkiem najniższej warstwy gałęzi. Należy także, co jakiś czas polewać kompostownik wodą.

Co wrzucamy na kompost?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, drobne gałązki (cieńsze niż 2 cm), ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, szary karton, tektura w niewielkich ilościach), a także słomę i siano.

Nie wrzucamy:

Do kompostownika nie wrzucamy mięsnych odpadów kuchennych, kości, ryb, tłuszczu, pieluch, popiołu zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu, śmieci z odkurzacza, odpadów zwierzęcych, plastiku, nie wylewamy wody z detergentami, plastiku.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika.

 

Informacja do pobrania w pliku pdf - tutaj

 

Do ilustracji wykorzystano grafiki z Internetu.