Zapraszamy do korzystania z boisk Orlik w Kościelisku!

Boisko ORLIK w Kościelisku czynne jest w czerwcu od poniedziałku do piątku w godz. 17:00–21:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 15:00–21:00, natomiast w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) codziennie w godz. 9:00–21:00.

W okresie wakacji zajęcia dla dzieci z animatorem sportu codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 17:-00 - 18:00.

Grupy sportowe zobowiązane są do wcześniejszego ustalenia z animatorem sportu terminu i godziny korzystania z boisk „Orlik”.
Informacja o dostępności boisk i rezerwacja terminu pod numerem telefonu +48 888 726 836.

Regulamin korzystania z boiska „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Kościelisku:

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Administratorem obiektu sportowego „Orlik” jest Gmina Kościelisko.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 
4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
5. Boiska są czynne:
a) w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) codziennie w godz. 9:00–21:00*
b) w pozostałym okresie (czerwiec, wrzesień, październik): 
od poniedziałku do piątku w godz. 17:00–21:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 15:00–21:00*. 
6. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają:
• uczniowie szkół z terenu gminy
• mieszkańcy gminy Kościelisko
• osoby wypoczywające na terenie gminy Kościelisko
• osoby spoza gminy Kościelisko
7. Grupy sportowe zobowiązane są do wcześniejszego ustalenia z animatorem sportu terminu i godziny korzystania z boisk „Orlik”. 
Informacja o dostępności boisk i rezerwacja terminu pod numerem telefonu +48 888 726 836.
8. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niże zgodnego z przeznaczeniem boiska, na przykład: rower, motorower, deska, rolki, wózek dziecięcy itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
f) zaśmiecania;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) wprowadzania zwierząt;
j) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu;
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
10. Osoby korzystające z boiska mogą korzystać z pomieszczeń szatni wyłącznie w porozumieniu z animatorem sportu.
11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice i opiekunowie prawni.
12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu.
14. Na kompleksie „Orlik” należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom animatora sportu pod rygorem usunięcia z boiska.
15. Za korzystanie z boiska „Orlik” ustala się opłatę w wysokości 100,00 zł za jedną godzinę zegarową.
16. Za korzystanie z kortu tenisowego (czerwone boisko) ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł za jedną godzinę zegarową.
17. Opłatę za korzystanie z boiska należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 62 8821 0009 0000 0000 1443 0011.
18. Potwierdzenie wpłaty należy okazać animatorowi przed wejściem na boisko. 
19. Z opłaty zwolnione są dzieci uczące się w szkołach na terenie gminy Kościelisko, kluby sportowe z terenu gminy Kościelisko oraz mieszkańcy gminy do ukończenia 18 roku życia.
20. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych oraz pracy animatora sportu można zgłaszać do administratora obiektu, którym jest Gmina Kościelisko, tel. 18 20 23 472.
 
*godziny otwarcia mogą ulec skróceniu ze względu na porę roku oraz warunki pogodowe
 
Regulamin w pliku do pobrania dostępny TUTAJ