Ankieta dla młodzieży w wieku 13-26 lat

Aby Gmina Kościelisko mogła się rozwijać potrzebna jest Twoja opinia!

Stowarzyszenie Europe4Youth wraz z Urzędem Gminy w Kościelisku oraz Młodzieżową Radą Gminy Kościelisko od roku realizują projekt NOWEFIO – „Strefa Wpływu”.

Projekt ten ma na celu wzmocnienie wpływu i struktur partycypacji młodzieży na długofalową politykę młodzieżową na poziomie lokalnym w 4 gminach w Małopolsce (Rabka, Kościelisko, Nowy Sącz, Bukowno) oraz zapewnienie partycypacyjności jej tworzenia. Mówiąc krótko, chcemy by młodzi uczestniczyli w tworzeniu, wdrażaniu i ewoluowaniu polityki młodzieżowej w ich mieście/gminie w roli partnerskiej i podmiotowej.

W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą do osób, które mieszkają/ uczą się/ pracują w Gminie Kościelisko oraz są w przedziale wiekowym 13-26 lat o wypełnienie ankiety, która znajduje się w linku https://www.1ka.si/a/bbe7bf7c

Ankieta jest dostępna do 16 listopada 2022 r.

Twoja opinia pomoże nam zdobyć wiedzę potrzebną do opracowania głównych obszarów strategii polityki młodzieżowej w Gminie Kościelisko. Kolejnym etapem będą warsztaty dla młodzieży i decydentów, na których przedyskutujemy wnioski z badań i opracujemy projekt strategii z propozycjami konkretnych działań. Potem jeszcze ciągle będziecie mogli go skomentować i skonsultować, a po uwzględnieniu wszystkich możliwych opinii zaprezentujemy go Radzie Gminy i Wójtowi.

Masz wpływ! 

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.